تبلیغات
تجهیزات مخابراتی ورادیویی B.T.C - تکرار کننده رادیویی چیست؟
قالب سایت قالب سایت

تجهیزات مخابراتی ورادیویی B.T.C
 

۞ ضمن خیرمقدم در صورتی که از مبادی قانونی مجوز بهره برداری از شبکه بی سیم را دارید.باشماره موبایل زیر تماس حاصل فرمائید. درغیر این صورت از ارائه خدمات معذوریم ۞
 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 23 اسفند 1390 توسط farhad ashkani

تكرار كننده ( ریپیتر ) چیست ؟


 
تكرار كنندهی دو طرفه ( دوپلكس ) اختراع سخت وپیچیده ای نیست بلكه نوعی رادیوی دو طرفه (2) است . این د ستگاه سیگنالهای رادیویی را روی بسامدی در یافت و همزمان روی بسامد دیگری ارسال میكند . این سامانه هااغلب در نقاط بلند ، مانند بلندیهای طبیعی و یا ساختمانهای بلندنصب میشوند ، در نتیجه كاربران با تكرار كننده فضای پوششی تجهیزات رادیویی متحرك خودرا گسترش بیشتری می دهند و ازآن برای تبدیل ارتباطات یكطرفه نیزبهره میبرند . البته تكرار كنندههایی از این دست ، اغلب در طبقهبندی كاربرد تجاری از رادیوها مورد استفاده قرار میگیرند .

 ارتباط یك طرفه ( سیمپلكس ) چیست ؟

روش یك طرفه روشی برای ارتباطات نقطه به نقطه بدون استفاده از دستگاه تكرار كننده است . در این روش برا ی ارسال و دریافت پیامهای بین دو واحد سیار از بسامد مشابهی استفاده میشوده بدین معنی كه ، ارسال و دریافت هر دو روی یك بسامد مشخص انجام میگیرد ، همچون ارتباط بین دو واحد سیار خودرویی و یا دورادیوی متحرك دستی با یكدیگر .

چنین چیزی در دستگاههای تكرار كننده ی یك طرفه نیز وجود دارد . در این گونه دستگاهها روش كار به این شكل است كه ، تكرار كننده به بسامد مشخصی گوش فرا میدهد و به محض دریافت سیگنالی بر روی بسامد موردنظرشروع به ضیط كامل پیام می كند ، پس از آ " كه دریافت پیام پایان یافت ، یك زمان سنج خودكارو قابل تنظیم كه زمانی را برای فاصله ی بین ارسال و دریافت تنظیم میكند ، ( مثلا 10 ثانیه ) به كار افتاده و پس از اتمام زمان مشخص شده دستگاه شروع به ارسال پیام ضبط شده در حافظهء خود بر روی همان بسامد می كند . ( به شیوهی قدیمی )

ارتباط دو طرفه ( دوپلكس ) چیست ؟

به نوعی ارتباط مشابه ارتباط تلفنی میگویند كه امكان مكالمه همزمان دو طرف مسیر است . تفاوت این روش با روش یك طرفه نیز همین موضوع است ، چنان كه در روش یكطرفه در یك زمان تنها یكی از دو طرف ارتباطی میتواند به مكالمه و ارسال پیام بپردازد و طرف دیگر تنها شنونده است .

تكرار كننده چگونه كار میكند ؟

در نگاه اول ممكن است ساختار دستگاه تكرار كننده ، پیچیده به نظر برسد ولی هنگامیكه اجزاء مختلف آن را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم متوجه سادگی ساختار آن خواهیم شد . ساختمان تكرار كننده شامل چندین قطعه مختلف است كه در شكل زیر نمودار آن را مشاهده می نمایید .

                              

 
حال توضیح مختصری در مورد هر یك از قسمتها فوق ارائه میدهیم :

- آنتن : تقریبا تمامی ایستگاههای تكرار كننده از یك آنتن استفاده میكنند . آنتن برای ارسال و دریافت سیگنالهای بسامدرادیویی ( RF ) كه به تكرار كننده وارد و یا از آن خارج ( پخش) میشوند به كار میرود . به طور كلی هر چه ارتفاع بالا نصب گردد ، بهرهوری بیشتری خواهد داشت .

- ( دوبلكسر ) یا دو طرفه كننده : این بخش نقش مهمی در دستگاه تكرار كننده بر عهده دارد به طور خلاصه دو طرفه كننده ، سیگنالهای ورودی یا دریافتی را از سیگنالهای خروجی یا ارسالی تفكیك میكند . چه در هنگام ورود و چه در زمان خروج بسامدهای مختلف به دستگاه ، به یك دو طرفه كننده نیاز است ، زیرا وجود امواج رادیویی با بسامدهای متفاوت در فضا ، همواره موجب كاهش كیفیت و اثر بر روی عملكرد مطلوب دستگاه تكرار كننده است و در نتیجه كیفیت نامطلوبی حاصل خواهد شد . دوطرفه كننده درواقع فیلتری جهت عبور ( ورود ) بسامدهای مشخص شده به دستگاه و جلوگیری از ورود بقیه سیگنالهای است .

- گیرندهها : سیگنالهای رادیویی رادریافت می كنند . این گیرندهها دستگاههای حساسی برای تشخیص و دریافت سیگنالهای ضعیف هستند و آن ها را برای تكراركنندهها قابل شنیدن میسازند .

- فرستنده ها : تمامی تكراركنندهها دارای یك فرستنده هستند كه از یك نوسان ساز و یك تقویت كننده توان تشكیل شده است . محرك ، صداها را با فركانس ارسالی مناسب تلفیق نموده و تقویت كننده ی توان ، قدرت سیگنال ارسالی را برای ارسال به نقاط دورتر بالا میبرد .

- كنترل كننده : كنترل كنندهها ، رایانه های كوچكی هستند برای بهینهسازی عملكرد تكراركنندهها . آنها ممكن است دارای امكاناتی چون ضبط خودكار پیامهای تبادل شده و یا تلفیق كننده خط تلفن باشند .

- قطعه تلفن : دستگاههای كنترل كننده ، سامانههایی برای اتصال خطوط تلفنی به رادیوها را دارند . در این حالت ارتباط مشتركین و اعضاء شبكه با خطوط تلفن شهری نیز برقرار میشود .


تنهای PL و CTCSS چه هستند ؟

این كدها جهت جلوگیری از پاسخگویی تكراركننده به سیگنالهای متفرقه ناخواسته و یا تداخلهای احتمالی ایجاد شده هستند ، به طوری كه تكراركنندهها فقط با ارسال پیام از طرف رادیوهایی به كار میافتند كه دارای كدهای تنظیم شده مشخص و یكسان فوق باشند . هر ایستگاه میتواند تنها با كد منحصر به فرد خاصی كه از قبل توسط مدیر شبكه تنظیم شده است كار نماید .
.: Weblog Themes By Pichak :.


به تمام بازدیدکنندگان محترم خیر مقدم عرض می کنیم و از اینکه سایت ما را برای بازدید انتخاب نمودید ، کمال تشکر را داریم